Budujemy kanalizację sanitarną w ORLU!

Rozpoczęła się budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Orlu o łącznej długości ok. 8,5 km z jedną przepompownią ścieków za kwotę 8,4 mln zł. W czerwcu ruszyły roboty ziemne i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców – zorganizowane zostały objazdy w rejonie zamkniętych dróg i lokalne zwężenia oraz ograniczenia ruchu dla pojazdów.

Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w rejonie ulic: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców, poprzez stworzenie możliwości przyłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb, co spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

Zakończenie robót planowane jest w listopadzie 2021 r.

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do przyłączenia swoich nieruchomości do już istniejącej sieci kanalizacyjnej tj.:

Góra – ul. Tulipanowa, ul. Pomorska, ul. Wejhera, ul. Żonkilowa, ul. Astrowa, ul. Liliowa, ul. Różana, ul. Irysowa, ul. Za Lasem, ul. Malinowa, ul. Szeroka, ul. Agrestowa, ul. Porzeczkowa, ul. Głogowa, ul. Orzechowa, ul. Leszczynowa, ul. Wiejska, ul. Żołędziowa, ul. Irysowa, ul. Rajska, ul. Jarzębinowa,
Bolszewo – ul. Św. Huberta, ul. Mieszków, ul. Piastów, ul. Jagiellonów, ul. Zamostna, ul. Spokojna,
Orle – ul. Zamostna, ul. Topolowa, ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Makowa, ul. Kwiatowa, ul. Pomorska, ul. Chabrowa, ul. Różana, ul. Szczęśliwa, ul. Krótka, ul. Spokojna, ul. Boczna, ul. Ceynowy, ul. Brukowa, ul. Wejhera, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Słoneczna, ul. Konopnickiej, ul. Ogrodnicza, ul. Wesoła,
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na nr tel. 58 66 87 311.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest możliwe po uzyskaniu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (wniosek – druk ZOT-D-03) https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta.
Po otrzymaniu ww. warunków przyłączeniowych przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych należy złożyć do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – Zlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta.
Po zakończonym odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy. Całość korespondencji dot. przyłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić w formie korespondencji elektronicznej: bok@pewik.gdynia.pl lub papierowej poprzez operatora pocztowego.
Informujemy, że PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie pobiera opłat za wydanie ww. dokumentów jak i opłat za przyłączenie, a prace dotyczące wykonania instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomości można wykonać „własnymi siłami”.
Obszar, w którym wykonywane będą roboty w ramach IV etapu