Właśnie zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję na Wiczlinie. Wybudowana została nowa przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt inwestycji to kwota ponad 482 tys. zł. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Dla okolicznych mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepompowni  oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”. Nie bez znaczenia jest też podniesienie walorów estetycznych otoczenia. Efekt widoczny gołym okiem.