Informujemy, że woda w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle zaopatrywanym z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wykonane w dniach 3, 8, 14 i 22 marca br. przez  PEWIK GDYNIA i SANEPID Wejherowo analizy wody z próbek pobranych w punktach zgodności na przedmiotowym wodociągu, nie wykazały obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz Enterokoki.

Woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pojawiające się obecnie sygnały o pogorszonej jakości wody w Bolszewie dotyczą instalacji wewnętrznych pojedynczych budynków nie będących elementem zbiorczego systemu zaopatrzenia i za stan których nie odpowiada PEWIK GDYNIA.