Wejherowo – komunikat z dnia 05.03 – godzina 19.00

Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej na terenie Wejherowa są kontynuowane. Wstępne wyniki analiz 9-ciu próbek wody pobranych w sobotę potwierdzają, że działania podjęte przez służby PEWIK GDYNIA są skuteczne i przynoszą założone efekty. Optymizmem napawa fakt, że w sposób widoczny obserwujemy tendencje wygaszania pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody w wydzielonej strefie zaopatrzenia w wodę Wejherowa. Niezależnie jednak od tego dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej oraz badanie kolejnych pobieranych próbek wody prowadzone będą w kolejnych dniach. O wynikach będziemy Państwa informowali na bieżąco.