Miło nam poinformować, ze nasza Spółka otrzymała główną nagrodę w kategorii „Gospodarka wodna” wśród dużych polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Uroczystość odbyła się podczas trwającej w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik konferencji o tym samym tytule. Jesteśmy bardzo dumni ponieważ werdykt, potwierdza, że potrafimy dobrze zarządzać gospodarką wodną i sprawnie rozwijać infrastrukturę z poszanowaniem zasobów naturalnych.
Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, jury konkursu Eco-Miasto nagrodziło Gdynię za „(…) kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrole poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną społeczną kampanię na rzecz picia kranówki wraz z montowaniem poidełek w budynkach użyteczności publicznej. Jury zwróciło również uwagę na realizację projektów związanych z zielono-niebieską infrastrukturą w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
Nagrodę w imieniu władz miasta odebrał Walery Tankiewicz – Prezes Zarządu PEWIK.