Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Orlu!

W pierwszych dniach kwietnia br. rozpoczęła się realizacja kolejnego kontraktu pod nazwą „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”.

 

W ramach kontraktu zaplanowano wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 8,5 km oraz budowę jednej przepompowni ścieków za kwotę 8,4 mln zł. Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie robót planowane jest na listopad 2021 r.

 

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w rejonie ulic: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

 

Plan robót w ramach IV etapu

 

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi warunki socjalno-bytowe mieszkańców poprzez stworzenie możliwości, a tym samym i obowiązku, podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mających możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do ich przyłączenia.

 

Inwestycja pozytywnie wpłynie również na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej oraz wpłynie na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby roboty wykonywane były w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość do czasu zakończenia robót.

 

sdr

sdr

dav