Budujemy!

Spółka w ramach projektu z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej realizuje od ponad dwóch lat kontrakt pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” o wartości brutto 85 mln zł. Jest to największy i najdroższy  kontrakt realizowany w ramach projektu pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: WTE Wassertechnik (Polska), WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee Niemcy i Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki ze Szczecina.

Roboty wykonywane są zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Warunkami kontraktowymi FIDIC – „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”.

Wykonawca wykonuje roboty terminowo bez większych trudności, zgodnie z założonym harmonogramem, mimo panującej od ponad roku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakończenie realizacji zaplanowano na grudzień br.

Roboty wykonywane są przy utrzymaniu ciągłości pracy poszczególnych obiektów, co jest  dużym wyzwaniem zarówno dla Wykonawcy, jak i Spółki na tak strategicznym obiekcie dla miasta Gdyni i gmin ościennych.

Zakres rzeczowy kontraktu to rozbiórki, przebudowy obiektów ciągu przeróbki osadów, budowa 3 nowych zamkniętych komór fermentacji, budowa odsiarczalni i nowej pochodni biogazu, budowa pompowni tłuszczy i odcieków, budowa podczyszczalni wód poosadowych w zakresie usuwania azotu oraz budowa niezbędnych sieci między obiektami.

Do końca czerwca br. zakres rzeczowy został wykonany w ok. 80 %.