Podpowiadamy Klientom!

Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zazwyczaj wymaga opracowania projektu i realizację prac budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Aby ułatwić Klientom odnalezienie firm świadczących usługi projektowania i budowy przyłączy na terenie działania PEWIK, udostępniamy wykaz tych podmiotów. Lista jest otwarta i aktualizowana na bieżąco, więc każda osoba, która świadczy ww. usługi może być do niej dopisana.

Zachęcamy do o kontaktu: bok@pewik.gdynia.pl