Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Trwa modernizacja pompowni osadu powrotnego na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze’’. Wszystkie prace wykonywane są na czynnym obiekcie w sposób, który nie zakłóca działania oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
Koszt inwestycji to kwota 2 635 000,00 zł. Termin zakończenia prac jest zaplanowany koniec roku.