Kończymy bardzo ważną inwestycję w Redzie przy ulicy Wiśniowej  Zmodernizowana została kolejna przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozpoczynają się czynności odbiorowe. Koszt modernizacji to kwota 383 216,70 zł. Dla mieszkańców ta inwestycja oznacza przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”.