Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji jest wymiana 25 komór rewizyjnych w Rumi na kolektorze sanitarnym  WRR na odcinku 1900 metrów wzdłuż ulic: Ślusarskiej, Okrężnej, Ceynowy, Dębogórskiej do Ronda Marszałka M. Płażyńskiego.

Wymiana rewizyjnych komór betonowo-ceglanych jest konieczna ze względu na znaczne zużycie materiałów konstrukcyjnych z jakich zostały wybudowane w latach 70-tych.
Obecnie zastosowany materiał do komór, to niezwykle wysokoodporne tworzywo na środowisko ściekowe, charakteryzujące się parametrami o wysokiej klasie odporności mechanicznej w pasach ruchu drogowego.
Cały zakres inwestycji, przyczyni się do zwiększenia sprawności hydraulicznej i użytkowej kolektora sanitarnego WRR w centrum miasta Rumi.

Całkowity koszt przedsięwzięcia – 2 600 000 netto. Termin zakończenia prac planuje się na koniec tego roku.