Lista ogłoszeń


Wyświetlanie ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych wg:
wszystkie /  Prawa zamówień publicznych - finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej /  Prawa zamówień publicznych - ze środków własnych /  Regulaminu - finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej /  Regulaminu - ze środków własnych

Data ogłoszenia: 2018-06-13
Data składania ofert: 2018-06-25

zobacz więcej
1. Postępowanie nr: ZP/46/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w latach 2018 - 2020.